Algemene Voorwaarden

Aanmelden en vergoeding

Voor een behandeling bij Handig Advies heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Bij sommige verzekeringen geldt dat de therapie direct toegankelijk is, u heeft dan geen verwijzing nodig. Vraag bij uw verzekering na of u rechtstreeks naar de ergotherapeut mag gaan en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden 10 uur per kalenderjaar. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Vraag dit na bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. Behandelkosten ergotherapie tellen mee voor het eigen risicodeel van uw ziektekostenverzekering.

Voor kinderen geldt geen eigen risico.

Een ergotherapeut kan u adviseren bij het aanvragen van voorzieningen. Een ergotherapeut is niet verantwoordelijk voor het toekennen van voorzieningen, de inhoudelijke afhandeling, of levering door gemeente of instelling

Klachtenregeling

Onze therapeuten doen er alles om uw behandeling en het contact met u zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de behandeling door één van onze medewerkers. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk.

Met de klacht kunt u altijd terecht bij uw behandelend therapeut of praktijkhouder. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn (telefoonnummer: 033- 4216189).

Bescherming persoonsgegevens

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht. In de volgende gevallen kunnen gegevens naar derden worden overgebracht:

In de gezondheidszorg wordt uw huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zenden wij bij afsluiting van de behandeling een kort bericht aan uw huisarts.

Indien in het belang van uw behandeling overleg gewenst is met derden (bijv. specialist, bedrijfsarts, medebehandelaars, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeente, school), vindt dit in overleg met u plaats.