Onze visie op kwaliteit

Alle handtherapeuten van Handig Advies zijn gecertificeerde handtherapeuten

Een gecertificeerde handtherapeut, die “CHT-NL (certified handtherapist – Nederland)” achter handtherapeut mag voeren, is een ergotherapeut of fysiotherapeut die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de nationale certificering zoals deze is opgesteld door het Nederlands Vereniging voor Handtherapie (NVHT) in samenwerking met de Europese vereniging voor handtherapie.

Momenteel zijn er in Nederland een gering aantal gecertificeerde therapeuten.

Om aan de strenge eisen voor een CHT-NL certificaat te voldoen dient een therapeut:

  • minimaal 5 jaar werkervaring te hebben waarvan minimaal 1500 uur als handtherapeut;
  • aan kunnen tonen uitgebreide relevante scholing te hebben gevolgd;
  • een actieve bijdrage te hebben geleverd aan het ontwikkelen van het vak handtherapie door publicaties en/of presentaties.

Deze certificering is een kwaliteitskeurmerk en moeilijk te bereiken. De Nederlandse gecertificeerde handtherapeuten moeten voldoen aan deze strenge normen. Zij zijn therapeuten die door inzet en toewijding proberen de hoogste normen te bereiken en te handhaven binnen hun beroep.

De CHT-NL referentie wordt erkend door diverse professionele medische specialismen zoals plastisch chirurgen, orthopeden, (trauma)chirurgen, (ARBO-)bedrijfsartsen en huisartsen, als een maatstaf voor geavanceerde specialisatie in de gezondheidszorg

Al onze ergotherapeuten zijn zowel BIG-geregistreerd (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici. Opgenomen zijn in een register wil zeggen dat de kwaliteit van de therapeut gewaarborgd is en de therapeut verplicht is een gedegen bij- en nascholing te volgen. We zijn allen aangesloten bij de landelijke verenging van ergotherapeuten.

Over de praktijkhouder

Yvonne Veldhuis is in 1995 in Amsterdam afgestudeerd als ergotherapeut. Na deze opleiding heeft ze ervaring opgedaan in de revalidatiezorg en reumarevalidatie. In 2000 heeft zij de praktijkopleiding handtherapie afgerond in Rotterdam.

Sinds een aantal jaar is Yvonne ook geregistreerd handtherapeut CHT-NL

“Vanuit een ergotherapeutische visie ‘samen naar oplossingen zoeken voor beperkingen’ kijk ik verder dan in eerste instantie zichtbaar is. Ik behandel de mens achter het letsel of de beperking die de hand of pols klacht veroorzaakt. Kijken, voelen, vragen en luisteren dan pas adviseren, behandelen, motiveren en coachen om samen met u tot een optimaal eindresultaat te komen, binnen uw mogelijkheden en naar uw behoefte.

Het is dan ook mijn doel om een bijdrage te leveren aan het herstel of verbetering van uw handfunctie, zodat u weer optimaal kunt genieten van het leven.”