Corona update

Het kan u niet zijn ontgaan, de landelijke maatregelen die worden getroffen om verder verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Wat betekent dat voor uw bezoek aan ons of voor de huisbezoeken die wij bij u hebben gepland?

Handig Advies wil een actieve bijdrage leveren aan de bestrijding van het coronavirus (COVID-19-virus) en daarbij heeft de gezondheid van onze patiënten en medewerkers de hoogste prioriteit. Uiteraard volgen wij daarbij de landelijke richtlijnen. Daarom zijn wij per direct en tot nadere berichtgeving alleen nog geopend voor spoed en noodzakelijke consulten. Meer info klik hier

Moet u toch onze praktijk bezoeken?

Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u de handen goed schoon te maken met de handalcohol die hiervoor ter beschikking is.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat voor zorgverleners iets andere regels zijn opgesteld: ´Voor zorgmedewerkers gelden andere regels. Het zorgpersoneel in Nederland is essentieel bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) en bij de behandeling van patiënten. Dit is een belangrijke taak die niet weg kan vallen´ (richtlijn RIVM).

  • Wij zullen onze uiterste best blijven doen om zo gewoon als mogelijk te werken, maar wel met de noodzakelijke maatregelen die daar bij horen. U mag erop vertrouwen dat wij alert zijn op lichaamsverschijnselen zoals hoesten en niezen in combinatie met koorts. Zodra wij koorts constateren, zullen wij per direct onze werkzaamheden neerleggen.

Wat kunt u van ons verwachten bij een handbehandeling?

Wij doen er alles aan om infectie te voorkomen. In praktijk moeten onze medewerkers echter uw handen aanraken voor onderzoek en behandeling. Onze medewerkers hanteren daarbij strikte hygiëneregels en reinigen vóór en ná ieder consult hun handen om besmetting te voorkomen. Wij maken gebruik van een spatscherm dat tussen u en de behandelaar staat. Ook worden behandelkamers en tafel dagelijks meerdere malen gedesinfecteerd. e

Wat kunt u van ons verwachten bij een huisbezoek?

Wij zullen u van tevoren bellen om te vragen of u klachten heeft. Als u klachten heeft moeten wij ons bezoek afzeggen, ter bescherming van ons zelf maar ook van de andere, soms kwetsbare, cliënten waar wij ook op bezoek komen.

Als u geen klachten heeft komen wij op bezoek. Dan zullen we bij u de handen wassen en zelf een papier en zeep meenemen. Wij doen dit vooraf aan de behandeling en aan het einde van de behandeling.


Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met uw behandelaar of mail info@handigadvies.com